Yatırım getirisi (Return on investment – ROI)

Yatırım getirisi (ROI)  bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçütüdür.

Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımın maliyetine göre sağladığı kazanç miktarını ölçer. Yatırım Getirisini hesaplamak için, bir yatırımın sağladığı kazanç yatırımın maliyetine bölünür.

Kolaylığı ve çok yönlülüğü nedeniyle çok popüler bir metriktir. Herhangi bir yatırımın karlılığının temel bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Okumaya devam et “Yatırım getirisi (Return on investment – ROI)”