Yatırım getirisi (Return on investment – ROI)

Yatırım getirisi (ROI)  bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçütüdür.

Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımın maliyetine göre sağladığı kazanç miktarını ölçer. Yatırım Getirisini hesaplamak için, bir yatırımın sağladığı kazanç yatırımın maliyetine bölünür.

Kolaylığı ve çok yönlülüğü nedeniyle çok popüler bir metriktir. Herhangi bir yatırımın karlılığının temel bir ölçüsü olarak kullanılabilir.

Yatırım getirisi (ROI)
Yatırım getirisi (ROI) nasıl hesaplanır

Yatırım Getirisi (ROI) hem tüm projeniz için genel olarak hem de her bir pazarlama kanalı için ayrı ayrı ve sürekli izlenmelidir.

Yatırım getirisi (ROI) bize ne söyler?

Örneğin 100 TL yatırım yaptığınız bir çalışmanın size 120 TL getiri sağladığı bir durumda bu yatırımınız için ROI, (120-100) / 100 formülü ile %20 olmuş demektir.

Diğer yandan 200 TL harcadığınız ve size aynı miktarda, 20 TL kazandırmış diğer bir yatırımınızın getirisi ise %10 oranında olmuştur ve yatırım getirisi ilk yatırımınıza kıyasla yarı yarıya daha düşüktür.

Diğer yandan yatırım getirisinin hesaplanması ve değerlendirilmesi sırasında, formülde yer almayan bir başka değişkeni de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Bu da yatırımın geri dönüş sağladığı süre. Yukarıdaki örneklerde ilk yatırımının %20’lik getiriyi size 3 senede sağlamışken, ikinci yatırımınız %10 getiriyi bir sene içerisinde sağlamış ise yıllık bazda yapacağınız bir değerlendirmede sizin için daha karlı bir yatırıma dönüşmüş olabilir.

Yorumunuzu Yazın